Foreningen skiftede navn fra Vejle Amts Agronomforening ved 100-års-jubilæet 30. okt. 2015 til

Trekantområdets Jordbrugsakademikere.

Foreningen skaber og udbygger netværket mellem jordbrugsakademikere og beslægtede universitets-uddannede, der bor i Trekantområdet.

Det sker ved afholdelse af
 faglige møder, 
 diskussionsmøder, 
 ekskursioner og udflugter 
 kammeratligt samvær 

Læs om vores tidligere arrangementer ved at klikke i menuen til venstre. 
Så er du forhåbentlig blevet inspireret til at blive en del af netværket. Det bliver du ved at klikke her.
Vi vil meget gerne byde dig velkommen.